Een concreet en gedragen jaarplan in één dag

Alliander

De afdeling Ketenmanagement van Alliander krijgt eind 2013 een (grotendeels) nieuw managementteam dat moet komen tot een jaarplan voor het komende jaar. Het jaarplan moet richting geven aan de afdeling middels een heldere visie, gedragen worden door management en medewerkers en resulteren in activiteiten voor het komende jaar die bijdragen aan het realiseren van de gestelde visie. Aan FAQTORi de taak om te helpen om in één dag te komen tot een gedragen jaarplan 2014 voor de afdeling Ketenmanagement.

Eerst is een gezamenlijke visie gecreëerd die de ambitie van de afdeling weergeeft. Elk lid van het managementteam heeft hierna vanuit zijn team aangegeven hoe het er op dat moment voor staat, welke doelstellingen er wat hen betreft voor het komende jaar gelden en wat er voor nodig is om deze te bereiken. Met deze input is bepaald wat dit betekent voor klanten van de afdeling, de medewerkers en de inrichting van de interne organisatie. Tot slot zijn deze doelstellingen vertaald naar concrete acties per lid van het managementteam. Binnen één dag is een concreet, gedragen jaarplan opgeleverd, inclusief de uitwerking op één A3 en acties vertaald tot op het niveau van de werkvloer.