Scan geeft inzicht in het innovatiepotentieel

Vitens

Op dit moment bestaat bij de afdeling business development het beeld dat er meer vermogen tot innoveren gehaald kan worden uit de kernafdelingen. Belangrijke aanname hierbij is dat iedere medewerker goede ideeën heeft die bijdragen aan de realisatie van meer klantwaarde. Om dit beeld verder vorm te geven is aan FAQTORi gevraagd om een innovatiescan uit te voeren. Deze scan geeft een beeld van het huidige innovatievermogen binnen de alle lagen van de kernafdelingen, inclusief aanbevelingen hoe het vermogen gemaximaliseerd kan worden.

In zes mandagen is binnen de kernafdelingen van Vitens een scan uitgevoerd door interviews te houden (één-op-één en groepen), zijn medewerkers en teams geobserveerd en is gekeken hoe afdelingen met elkaar samenwerken, hoe er gestuurd wordt op de resultaten en interne stuurvariabelen. Het resultaat beschrijft de bestaande situatie, de knelpunten om maximaal innovatief te kunnen zijn en de effecten daarvan. Daarnaast is een vijftal concrete acties gedefinieerd die direct opgepakt kunnen worden door Vitens om zelf stappen te zetten in de richting van een maximaal innovatieve organisatie.

De afdeling business development is verantwoordelijk om de competentie innovatie binnen Vitens door te ontwikkelen.