Maximale kwaliteit door zelfsturende teams

Vitens

De ambitie van de afdeling Binnendienst Levering is om maximale kwaliteit te leveren door middel van zelfsturende teams.

In 6 weken tijd heeft het team, ondersteund door FAQTORi, een mindset verandering gerealiseerd. Dit heeft geleid tot de substantiële verbetering van de teamresultaten: een stijging van de klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en betere performance op de werkvloer.

Na deze mindset verandering te hebben gerealiseerd, was er een sterke behoefte om het sturen op basis van feiten nog beter onder de knie te krijgen. In een vervolgtraject van 4 weken is er een team opgeleid, zijn rapportages gebouwd en is het geheel geïntegreerd in de dagelijkse besturing. De effecten: nog meer focus op de 3 belangrijkste KPI’s met een merkbare stijging van de resultaten.

Binnen Vitens is de afdeling Binnendienst Levering verantwoordelijk voor de eerstelijnsondersteuning bij storingen in het leidingennetwerk van Vitens. Bij zowel kleine storingen als grote calamiteiten moet de afdeling in staat zijn om adequaat haar klanten te bedienen en de interne organisatie te mobiliseren.