Onze diensten

 

organisatie scan potentieel organisatorisch
De organisatiescan
inzicht in wat goed gaat en beter kan

In welke mate is jouw team/organisatie effectief ingericht? Wat gaat er goed, welke organisatorische aspecten belemmeren medewerkers om tevreden te zijn en maximaal te presteren? Onze scan van 2 dagen brengt dit aan de hand van het FAQTORi basismodel in kaart.

Wat we precies doen? We interviewen medewerkers en het management, observeren op de werkvloer en bestuderen de visie, strategie, besturing en processen in de organisatie. Daarmee krijgen we een goed beeld; wat gaat binnen de organisatie goed en welke elementen ontbreken of kunnen verbeterd worden. Op basis van dat inzicht kun je vervolgens effectieve maatregelen nemen om het verborgen potentieel in je team of organisatie optimaal te benutten.

cultuur transformatie verandering mindset faciliteren
De 30 dagen transformatie
een blijvende mindset verandering

Je hebt te kampen met tegenvallende resultaten. De gewenste prestaties worden niet gerealiseerd. Je hebt wel het gevoel dat er meer potentie zit in jouw team of organisatie. In deze situatie is een mindset verandering een prima oplossing.

Deze verandering zorgt ervoor dat de energie weer gaat stromen, dat het gewenste gedrag centraal staat en dat zelfgekozen en messcherp geformuleerde prestaties in 30 dagen worden gerealiseerd. 

Hoe pakken we dit aan? We starten met de organisatiescan. Dit geeft een gezamenlijke focus. De verbeterpunten pakken we samen op. We leren medewerkers en management om te verbeteren in snelle, kleine stappen. En de effecten van deze verbeteringen meten we kortcyclisch. Zodat je ziet wat verbeteren oplevert. We leren het management om medewerkers te faciliteren en te coachen in hun zoektocht naar verbetering. En zorgen tot slot dat niemand terug wil naar de oude situatie. Hiermee is de verandering geborgd. In de vorm van zelfsturende teams. Dit alles doen we in 6 weken!

interim management pragmatische verandering organisatie
De tijdelijke wervelwind
interim management vanuit FAQTORi

Heb je een positie vacant op directieniveau? Wil je ondanks deze situatie aan de slag met een verandering in de organisatie? Dan zijn wij de juiste partij om te fungeren als tijdelijke wervelwind. 

Met het invullen van de interim-positie zijn we in staat de verandering te realiseren op een pragmatische, snelle manier. We garanderen dat deze verandering blijvend is. Ook nadat we afscheid hebben genomen. We helpen namelijk bij het selecteren van de juiste kandidaat voor de positie die we tijdelijk bekleden. Zodat je er zeker van kunt zijn dat de verandering die is ingezet blijft als wij afscheid nemen.

samen realiseren strategie workshop
Samen realiseren
strategiesessies, workshops, brainstormsessies en innovaties

Samen pragmatische plannen maken en realiseren. Of het nou een nieuwe visie, strategie of innovatie is; samen werken aan iets nieuws geeft energie! 

Wij faciliteren sessies en workshops om samen versneld te komen tot ideeën, het maken van keuzes en deze vervolgens te vertalen naar concrete actieplannen die je direct kunt realiseren. Ook helpen wij bij het snel en pragmatisch ontwikkelen en testen van nieuwe concepten. Ons motto: onder druk wordt alles vloeibaar!

management scan excelleren verbeterpotentieel organisatie
De managementscan
gelukkige medewerkers door excellerend management 

Een goede manager draagt direct bij aan het geluk van de medewerker. Wij geloven er in dat managen een ambacht is.

Een goede manager is niet per definitie iemand die de beste is in het vakgebied, maar iemand die de vaardigheden in huis heeft om medewerkers zich goed te laten voelen en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Onze managementscan geeft direct inzicht in de mate waarin managers beschikken over de juiste vaardigheden en het verbeterpotentieel. Zodat je hier als manager mee aan de slag kunt en medewerkers nog gelukkiger worden!